ARANCELES 
    CODIGO     GRUPO     TIPO AMB HOSP        PRESTACION     PRECIO  
Ver 01 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 1 37.415
Ver 01 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 1 37.415
Ver 01 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 1 37.415
Ver 01 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 1 37.415
Ver 02 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 2 59.561
Ver 02 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 2 59.561
Ver 02 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 2 59.561
Ver 02 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 2 59.561
Ver 03 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 3 71.390
Ver 03 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 3 71.390
Ver 03 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 3 71.390
Ver 03 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 3 71.390
Ver 04 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 4 127.512
Ver 04 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 4 127.512
Ver 04 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 4 127.512
Ver 04 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 4 127.512
Ver 05 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 5 180.139
Ver 05 Pabellón HOSPITALARIO   Pabellón 5 180.139
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Siguiente :  Último